Advert
Atatürk’ün sözleriyle Atatürk İlkeleri
Şahin ESENDEMİR

Atatürk’ün sözleriyle Atatürk İlkeleri

(central unit in the text - in the middle)

 

 

Atatürk ilkelerini, birçok farklı pencereden duyup, yorumları günümüze göre yorumlamışızdır. Ama Atatürk’ün kendi sözleri ile bu ilkeleri bilmek, tam kaynağından bu ilkeleri öğrenmek gerekliliğini düşündüm.. Biraz zor bir araştırma oldu ama gerçekten değdi. Sözleri, o günkü anlatımla, yorumda bulunmadan aktarayım.. Birkaç gün sürecek ama, her sözün ne anlatmak istediğini Atatürk’ün dilinden öğrenelim..


xxx
 

Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. (MİLLİYETÇİLİK)

 

xxx
 

Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. (İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (MİLLİYETÇİLİK)


xxx
 

Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur. (LAİKLİK)


xxx


Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. (MİLLİYETÇİLİK)


xxx
 

Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh, “ya istiklal, ya ölüm!” (MİLLİYETÇİLİK)


xxx
 

İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. (CUMHURİYETÇİLİK –HALKÇILIK)


xxx
 

Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. (CUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK)


xxx
 

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. (MİLLİYETÇİLİK)


xxx
 

Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. (HALKÇILIK)


xxx
 

Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir. (HALKÇILIK)


xxx
 

Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. (ÇAĞDAŞLAŞMA)

 

xxx
 

Medeniyet yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budur. (İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır. (DEVLETÇİLİK)


xxx
 

Artık duramayız. Behemehâl ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder. (İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayiş hâkim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır. (HALKÇILIK)


xxx
 

Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de, fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. (DEVLETÇİLİK)


xxx
 

Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. (LAİKLİK)


xxx
 

Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. (LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir toplum haline getirmektir. (İNKILÂPÇILIK – HALKÇILIK)


xxx
 

Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. (İNKILÂPÇILIK – LAİKLİK)


xxx
 

Türk milleti uygarlığın bugünkü gelişmelerinden feyiz ve ilham almış aydın evlatlarının yönetim ve öncülüğünde, geçmişte kaçırılan fırsatların doğurduğu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta gecikmeyecektir. (İNKILÂPÇILIK)


xxx
 

Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır. (HALKÇILIK)


xxx
 

Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır. (HALKÇILIK)


xxx
 

Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve zenginliğe layık olan köylüdür. (HALKÇILIK)

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Adanalı, METRO’yu kendi gücüyle yapar
Adanalı, METRO’yu kendi gücüyle yapar
İnşaatta yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu
İnşaatta yarı çıplak halde erkek cesedi bulundu